Nakon uspešnih seminara u martu i aprilu ove godine i konstatnog napora da se istakne važnost dobrog i kvalitetnog prevoda, UPPS – Udruženje prevodilačkih preduzeća Srbije – je 4. juna organizovao još jedan seminar u hotelu Envoy u centru Beograda, na temu usmenog prevođenja – standarda i praksi.

Ova zanimljiva i važna tema okupila je impozantan broj stručnih prevodilaca i profesionalaca iz raznih oblasti, od šefova odseka za prevode do samih prevodilaca, akreditovanih konferencijskih prevodilaca pri EU, stručnjaka za javne nabavke ali i vlasnika prevodilačkih agencija.

Seminar je koncipiran u vidu tri panel diskusije.

Prva diskusija bila je posvećena institucijama EU, njihovim standardima i zahtevima.

Tokom druge diskusije raspravljalo se o pristupnom testu koji moraju da polažu svi prevodioci kako bi stekli akreditaciju za rad u institucijama EU (EU akreditacioni test), a neki od prisutnih konferencijskih prevodilaca pri EU podelili su svoje bogato iskustvo sa prisutnima o procesu apliciranja, testiranju i samom radu u institucijama EU.

Treću panel diskusiju obeležili su dogovori članova UPPS-a i planiranje narednih događaja i seminara, kao i diskusija o globalnim promenama koje nastupaju u svetu prevođenja. Pošto je UPPS pokretačka snaga tih promena, sama diskusija se sponatno pretvorila u brainstorming o budućim planovima udruženja, a sve u cilju da se prevodilačka industrija u Srbiji podigne na viši nivo i da se akcenat konačno stavi na kvalitet.