Upravni odbor EUATC-a je na sastanku u Madridu prihvatio zahtev UPPS-a za prijem u članstvo u Evropsku asocijaciju udruženja prevodilačkih firmi. Za UPPS ovo članstvo predstavlja važan korak u pozicioniranju Udruženja kao aktera sa ozbiljnim uticajem u prevodilačkom svetu, kako i Srbiji, tako i u Evropi.