CATA-HUPA, Hrvatsko udruženje prevodilačkih agencija održaće konferenciju u novembru.

Više o tome možete pročitati ovde: http://ctf2015.cata.hr/