Generalna skupština

Najviše rukovodeće telo UPPS je Generalna skupština, koja se sastoji od svih punopravnih članova. Generalna skupština se sastaje jednom godišnje, odnosno kada god se ukaže potreba da se razmotre važna pitanja ili donesu odluke.

Upravni odbor

Skupština bira Upravni odbor, koji pruža pomoć u svakodnevnim poslovima. Aktuelni članovi Upravnog odbora su:

Tina Žučko

Vanja Bičanski

Cinzia Šišović

Smart Word

Tamara Radenković

Sunčica Filipović

Etički kodeks

Saznajte više

Postanite član

Saznajte više