UPPS

O Udruženju

UPPS je 2014. godine osnovala grupa srpskih prevodilačkih preduzeća sa idejom promovisanja kvaliteta u prevodilačkoj delatnosti u Srbiji. Najbitnije je bilo podići nivo svesti o važnosti kvaliteta prevoda i kvalitetnim uslugama u ovom sektoru. Jedan od ciljeva bio je i da se podstakne reforma propisa koja može pomoći institucijama da za svoj novac dobiju bolji kvalitet. Želimo da među klijentima prevodilačkih preduzeća promovišemo razumevanje u pogledu značaja kvalitetnog prevoda i načina na koji se do njega dolazi.

Naša priča

Misija

Misija UPPS je unapređenje znanja, iskustva i stručnosti u jezičkom sektoru, čime se članovima omogućava da rade uz najviši nivo saradnje i u skladu sa najboljom praksom u prevodilačkoj delatnosti. Želimo da postanemo vodeći glas preduzeća koja posluju u sektoru jezičkih usluga u Srbiji.

CILJEVI

Statutom UPPS utvrđeni su sledeći ciljevi. UPPS će:

  • raditi na priznavanju prevodilačke delatnosti i upoznavanju sa njom i njenim značajem putem informisanja javnosti, privrede i organa vlasti
  • promovisati korišćenje profesionalnih jezičkih usluga u komercijalnom i javnom sektoru
  • nastupati kao glasnogovornik prevodilačke delatnosti u pitanjima od zajedničkog interesa za članove
  • podržavati održivost i rast svojih članova, stvarajući mrežu u okviru koje se mogu povezati jedni s drugima i postati zajednica
  • pratiti i uticati na propise i druga pitanja poslovne i ekonomske politike koja utiču na prevodilačku delatnost, između ostalog i putem direktnih razgovora sa predstavnicima javnih institucija koje su nadležne za ovaj sektor
  • objavljivati informacije koje su značajne za pružanje jezičkih usluga i koje su od profesionalnog značaja za članove
  • raditi na održavanju visokih profesionalnih i etičkih standarda unutar ove delatnosti
  • promovisati poštovanje međunarodno definisanih standarda
  • promovisati, objaviti i primenjivati etički kodeks među članovima
  • arbitrirati u pitanjima koja se tiču članova i klijenata.

 

Udruženje želi da okupi preduzeća kojima je u zajedničkom interesu da prepoznaju i osmisle najbolje načine da poboljšaju uslove za razvoj struke. Program udruženja obuhvata organizovanje seminara i događaja, kao i podizanje nivoa svesti u vezi sa pitanjima kvaliteta među onima kojima su potrebne prevodilačke usluge i u široj javnosti.