Iolar je najavio da će se treća konferencija ‘Translation Technology Terminolgy’ održati u Ljubljani od 29. do 30. oktobra 2015. godine. <!–more–>Pročitajte više na http://www.ttt-conference.com/