EUATC ove godine održava “T-Update” konferenciju u Berlinu.
Više informacija potražite na  www.euatc.org.