ESCO – Evropska klasifikacija veština, kompetencija, kvalifikacija i zanimanja organizuje konsultacije preko interneta kako bi dovršila klasifikaciju naziva radnih mesta u EU. Počev od 2017. godine, državne uprave zemalja članica EU će biti u obavezi da koriste ove nazive radnih mesta u svojim ponudama za posao. Krajnji cilj je da se poboljša funkcionisanje evropskog tržišta rada izvan granica i jezičkih barijera i da se smanje razlike u ponudi i potražnji određenih veština.
ESCO je zatražio od EUATC da potvrdi i ponudi svoje komentare na nazive radnih mesta koji se tiču mesta pismenih i usmenih prevodilaca.
Konsultacije počinju 14. oktobra, a završiće se 9. decembra 2015. godine.
ESCO se nada korisnim i transparentnim konsultacijama koje će doprineti tome da se čuju mišljenja iz cele Evrope prilikom izrade ESCO klasifikacije. Zbog toga su razglasili vest o konsultacijama preko interneta među profesionalcima u našoj oblasti (ili u bilo kojoj drugoj od 16 privrednih oblasti (https://ocp.escoportal.eu/#page/6) na koje se konsultacije odnose).

Pogledajte link http://ocp.escoportal.eu.