Proverbum

Proverbum d.o.o. je profesionalna prevodilačka kompanija osnovana 2003. godine, specijalizovana za lokalizaciju i izvršenje složenih prevodilačkih projekata u dogovorenom roku i u okviru dogovorenog budžeta.

MISIJA: Naša misija je da u poslovnom okruženju, koristeći svoje znanje, iskustvo i odnos prema klijentu, omogućimo i olakšamo komunikaciju i razmenu ideja i vizija na stranom jeziku.

VIZIJA: Naša vizija je da postanemo kompanija koja kreira i uvodi nove trendove i konstantno postavlja više ciljeve u oblasti prevođenja.

Mesto: Novi Sad, Hajduk Veljkova 11/IV

Broj telefona: +381214725227

Website: https://www.proverbum.com/

Email: office@proverbum.com