MS Translation team

MS Translation team pruža vam usluge pismenog i usmenog prevođenja za većinu evropskih jezika i nikada ne pravi kompromis sa kvalitetom. Iskusni profesionalni prevodioci specijalizovani su za prevođenje u najrazličitijim oblastima, i učiniće sve da se vaš biznis brže širi, adekvatno prenoseći vašu poruku na svetske jezike.

Mesto: Novi Sad, Đorđa Servickog 1/1

Broj telefona: +381 60 016 8128

Website: https://www.mstranslationteam.rs/

Email: office@mstranslationteam.rs