Event Group

EVENT Group je firma koja se od 2008. godine bavi pružanjem usluga pisanog, usmenog prevođenja i ostalih povezanih usluga. Većina naših profesionalnih prevodilaca i tumača ima preko 15 godina radnog iskustva u regionu i Evropskoj uniji. U poslovanju se pridržavamo najviših standarda, a naši klijenti se – kako na domaćem, tako i na stranom tržištu – ubrajaju u najzahtevnije. Među njima su korporacije, državni organi i mnogi drugi.

Uz to, naši visokokvalifikovani tehničari obezbeđuju kompletnu tehničku podršku i rešenja za konferencije, seminare, stručne skupove, itd. Naša oprema zadovoljava tehničke standarde Evropske unije.

Mesto: Beograd, Bulevar Despota Stefana 18/41

Broj telefona: +381 (0)11 32 32 531

Website: https://www.eventgroup.rs/

Email: office@eventgroup.rs