Eurotranslate

Eurotranslate je 2006. godine činilo dvoje ljudi u maloj kancelariji i sa velikim planovima. Osnivači, koji su iskustvo stekli radeći u renomiranim evropskim prevodilačkim agencijama, želeli su da to svoje međunarodno iskustvo primene i na srpskom tržištu, pa je tako Eurotranslate postao pionir novog pristupa prevođenju sa visokim standardima kontrole kvaliteta i korišćenjem svih prednosti moderne tehnologije.

Mesto: Beograd, Glavna 26/II/9

Broj telefona: +381113149617

Website: http://eurotranslate.rs/

Website 2: www.medicaltranslationserbia.com

Email: info@eurotranslate.rs