Ciklopea

Ciklopea je pružalac industrijskih jezičkih rešenja koji pomaže kompanijama da prenesu svoju poslovnu poruku klijentima na globalnom tržištu. Naši jezički proizvodi su razvijeni u skladu s specifičnim potrebama, dinamikom i perspektivama medicinske i farmaceutske, IT i tehnološke industrije.

Mesto: Beograd, Admirala Vukovića 32

Broj telefona: +381 (11) 4047-390

Website: www.ciklopea.com/rs/

Email: info@ciklopea.com