Udruženje prevodilačkih preduzeća Srbije

je dobrovoljno, nevladino, nezavisno, neprofitno udruženje preduzeća u Srbiji koja pružaju prevodilačke usluge.

O Udruženju

Prevodilačkih Preduzeća Srbije

Cilj UPPS je da predstavlja prevodilačka preduzeća u Srbiji koja dele njegove vrednosti i ciljeve i nastoje da primene i podrže najviše profesionalne i etičke standarde. Želimo da promovišemo najviše standarde u struci, podržimo članove i predstavimo naš sektor na najvišem nivou.

Program udruženja obuhvata organizovanje seminara i događaja, kao i podizanje nivoa svesti u vezi sa pitanjima kvaliteta koja se odnose na prevodilačke usluge.

Kvalitet

UPPS smatra da je kvalitet pruženih usluga od najveće važnosti i želi da među klijentima prevodilačkih preduzeća promoviše razumevanje u pogledu značaja kvalitetnog prevoda i načina na koji se do njega dolazi.

Standardi i vrednosti

Jedan od ciljeva UPPS jeste i promovisanje poštovanja međunarodno definisanih standarda, čime se održava visok nivo značaja koji se pridaje kvalitetu usluge.

Upoznavanje i priznavanje

Radimo na priznavanju prevodilačke delatnosti u Srbiji i upoznavanju sa njom, kako u zemlji tako i van nje.

Prevodilačka preduzeća u Udruženju

UPPS je otvoren za sva preduzeća u Srbiji koja podržavaju njegove vrednosti i standarde.

Novembra 2014. godine UPPS je postao član Evropskog saveza udruženja prevodilačkih preduzeća, EUATC.

Pročitajte više

Vesti i događaji u prevodilačkom sektoru

Vesti

EUATC “T-UPDATE” KONFERENCIJA

EUATC ove godine održava “T-Update” konferenciju u Berlinu. Više informacija potražite na www.euatc.org.
Vesti

SEMINAR – RAČUNARSKA TEHNOLOGIJA I SAVREMENO PREVOĐENJE

UPPS u saradnji sa prevodilačkim agencijama Proverbum, Iolar, Eurotranslate i Smart Word organizuje predavanje o…
Vesti

Usmeno prevođenje – standardi i prakse

Nakon uspešnih seminara u martu i aprilu ove godine i konstatnog napora da se istakne…