Postanite član

UPPS želi da obuhvati najšire moguće članstvo među preduzećima koja dele njegove vrednosti. Što ima više članova, udruženje će biti u većoj mogućnosti da promoviše svoje vrednosti i standarde u Srbiji. Ako se vaše preduzeće slaže sa vrednostima UPPS i teži njegovim ciljevima, trebalo bi da postane član.

Ova procedura je osmišljena kao garancija da UPPS čine isključivo članovi koji zaista ispunjavaju kriterijume za članstvo. UPPS mora da bude u poziciji da garantuje za sve svoje članove tako da svim klijentima, partnerima i stranama bude jasno da član UPPS može da se smatra dobrom kompanijom najvišeg profesionalnog i etičkog integriteta.

Procedura prijave za članstvo

Da biste postali član UPPS, popunite obrazac zahteva za članstvo.

Preuzmite obrazac zahteva ovde

Pošaljite popunjeni obrazac mejlom na adresu UPPS, uz skenirane neophodne dokumente u prilogu. Slanjem zahteva potvrđujete saglasnost sa procedurom.

Vaše preduzeće će biti dodato na spisak kandidata za članstvo na sajtu UPPS.

Vaša prijava će biti razmotrena na sledećem sastanku Upravnog odbora UPPS. Možda će biti potrebno da pružite dodatna objašnjenja ili dokumentaciju. Upravni odbor može da traži dodatne informacije ili mišljenja od trećih strana.

Upravni odbor će sastaviti preporuku i obavestiti vas o tome. Ukoliko je preporuka pozitivna, vaše preduzeće dobija status pridruženog člana. Upravni odbor potom stavlja prijavu na dnevni red sledeće Generalne skupštine koja je najviše rukovodeće telo UPPS. Generalna skupština će glasati o prijavi, i ako je glasanje pozitivno, preduzeću se nudi punopravno članstvo.

Pridruženo članstvo

Pridruženo članstvo je na raspolaganju:

  • Novi članovi čije članstvo tek treba da bude odobreno na Generalnoj skupštini

  • Preduzećima koja dele vrednosti UPPS i teže njegovim ciljevima, ali još uvek ne ispunjavaju neki uslov za članstvo. Ova preduzeća mogu da zadrže status pridruženog člana dok ne ispune uslove, uz odobrenje Generalne skupštine.

  • Drugim subjektima, na predlog Upravnog odbora i odobrenje Generalne skupštine.

Pridruženi članovi nemaju pravo glasanja u udruženju.

Pridruženi članovi su kao takvi predstavljeni na sajtu UPPS na sličan način kao punopravni članovi.

Pridruženi članovi mogu da koriste logotip UPPS u svojim prezentacijama i na svojim sajtovima u propisanom obliku.