Kriterijumi za članstvo

UPPS želi da održi reputaciju organizacije koja je primer visokog profesionalnog i etičkog poslovnog ponašanja. Članovi UPPS imaju obavezu da poštuju najviše standarde u svom poslovanju, kao i da podržavaju udruženje u misiji da ih promoviše. Da bi postao član, podnosilac zahteva mora da postojećim članovima dokaže da se pridržava tih vrednosti. Da bi članstvo bilo važeće, članovi moraju da uvek budu posvećeni tim vrednostima i da izbegavaju svako ponašanje koje može da dovede tu posvećenost u pitanje.

Strogim poštovanjem ovih standarda, UPPS je u mogućnosti da stane iza svojih članova kao nezavisnih pružalaca kvalitetnih usluga kojima se u svakom trenutku može pokloniti poverenje u pogledu pružanja saveta i usluga koje su prilagođene interesima klijenta. Klijenti, s druge strane, vide članstvo u UPPS kao garanciju posvećenosti najvišim standardima u delatnosti.

UPPS je u svakom trenutku spreman da pruži savete ili arbitrira u slučaju spora ili poteškoća između klijenata i članova ili između članova. Cilj je da se svaki spor reši uzajamno prihvatljivim dogovorom.

Principi članstva

UPPS je udruženje:

 1. srpskih pravnih subjekata – preduzeća, a ne pojedinaca
 2. preduzeća koja posluju na profesionalan način
 3. preduzeća koja posluju u skladu sa etičkim normama
 4. nezavisnih preduzeća bez konfliktnih interesa
 5. preduzeća sa dokazanim iskustvom koje može da pokaže gore navedeno.

Uslovi članstva

Članstvo u UPPS je otvoreno za sva preduzeća koja ispunjavaju sledeće uslove. Član udruženja mora da:

 • bude privredni subjekat registrovan u Republici Srbiji koji je pružao prevodilačke usluge sa zadovoljavajućim kvalitetom najmanje tri uzastopne godine pre učlanjenja
 • redovno plaća sve poreze i druge obaveze koje su rezultat rada
 • posluje iz kancelarijskog prostora namenjenog toj svrsi
 • ima najmanje dva stalno zaposlena sa punim radnim vremenom koji se bave upravljanjem prevodima, od kojih najmanje jedan mora da bude diplomirani filolog ili prevodilac
 • primenjuje sistem garancije kvaliteta i upravljanja projektima
 • bude efektivno nezavisan od političkih ili drugih interesa
 • bude saglasan da će poštovati Etički kodeks UPPS, njegovog statuta i svih drugih pravila udruženja
 • teži najvišim profesionalnim i etičkim standardima.