Rukovodstvo

Generalna skupština

Najviše rukovodeće telo UPPS je Generalna skupština koja se sastoji od svih punopravnih članova. Generalna skupština se sastaje jednom godišnje, odnosno kada god se ukaže potreba da se razmotre važna pitanja ili donesu odluke.

Upravni odbor

Skupština bira Upravni odbor koji pruža pomoć u svakodnevnim poslovima. Aktuelni članovi Upravnog odbora su:

Cinzia Sisovic

Cinzia Šišović

Blagajnik

Eurotranslate d.o.o.

David Lythgoe

David Lythgoe

Predsednik

Halifax Consulting d.o.o.

Tamara Radenkovic

Tamara Radenković

EVENT Group d.o.o.

Vanja Bicanski

Vanja Bičanski

Proverbum d.o.o.