Ciljevi udruženja

Cilj UPPS je da predstavlja prevodilačka preduzeća u Srbiji koja dele njegove vrednosti i ciljeve.
Želimo da, među klijentima prevodilačkih preduzeća, promovišemo razumevanje u pogledu značaja kvalitetnog prevoda i načina na koji se do njega dolazi.

Statut UPPS definiše sledeće ciljeve. UPPS će:

  • Raditi na priznavanju prevodilačke delatnosti i upoznavanju sa njom i njenim značajem, putem informisanja javnosti, privrede i organa vlasti
  • Promovisati korišćenje profesionalnih jezičkih usluga u komercijalnom i javnom sektoru
  • Nastupati kao glasnogovornik prevodilačke delatnosti u pitanjima od zajedničkog interesa za članove i na taj način raditi na unapređivanju uslova rada svojih članova
  • Pratiti i uticati na propise i druga pitanja poslovne i ekonomske politike koja utiču na prevodilačku delatnost, između ostalog i putem direktnih razgovora sa predstavnicima javnih institucija koje su nadležne za ovaj sektor
  • Objavljivati informacije koje su značajne za pružanje jezičkih usluga i koje su od profesionalnog značaja za članove
  • Raditi na održavanju visokih profesionalnih i etičkih standarda unutar ove delatnosti
  • Promovisati poštovanje međunarodno definisanih standarda
  • Promovisati, objaviti i primenjivati etički kodeks među članovima
  • Arbitrirati u pitanjima koja se tiču članova i klijenata.

Ovde možete preuzeti ceo tekst statuta UPPS

Udruženje želi da okupi preduzeća kojima je u zajedničkom interesu da prepoznaju i osmisle najbolje načine da poboljšaju uslove za razvoj struke. Program udruženja obuhvata organizovanje seminara i događaja, kao i podizanje nivoa svesti u vezi sa pitanjima kvaliteta među onima kojima su potrebne prevodilačke usluge i u široj javnosti.