wwwVeb prezentacija UPPS-a je konačno aktivna. Mole se članovi da aktivno doprinesu kreiranju sadržaja prezentacije, sa osvrtom na prevodilačku industriju u Srbiji i uopšte.

lisbonGodišnja konferencija EUATC ove godine će biti održana u Lisabonu. Konferencija je pod istim uslovima otvorena za članove i one koji to nisu. Rezervišite odmah!