“Možemo govoriti šta želimo o adekvatnosti prevoda,
ipak taj posao jeste i uvek će biti jedan od najtežih i
najvrednijih poduhvata od opšteg značaja za čitav svet.”

Johan Volfgang fon Gete

Udruženje prevodilačkih preduzeća Srbije

UPPS je dobrovoljno, nevladino, nezavisno, neprofitno udruženje preduzeća u Srbiji koja pružaju prevodilačke usluge.

Cilj UPPS je da utiče na širenje priznavanja i poznavanja prevodilačke delatnosti u Srbiji i da promoviše visoke profesionalne, etičke i kvalitativne standarde.

Vrata UPPS su otvorena za sva preduzeća u Srbiji koja podržavaju njegove vrednosti i standarde.

Vesti

Ali da li je zaista vredan?

Članovi Udruženja prevodilačkih preduzeća Srbije (UPPS) imaju obavezu da primenjuju najviše profesionalne i etičke standarde. U interesu svakog člana je da čuva ugled udruženja..

Šta je kvalitet?

Ako dva prevodioca prevode isti tekst, nemoguće je da rezultati njihovog rada budu identični. Kako se ocenjuje razlika u prevodu?.

Čemu služe standardi?

Jedan od ciljeva UPPS je promovisanje međunarodnih standarda. EN15038 je evropski prevodilački standard. Šta to znači u praksi?.

Da li je meni potreban prevod koji je u skladu sa EN15038?

Nije lako izgraditi dobar imidž brenda, a lako je narušiti ga samo jednom nesrećnom omaškom. Izuzetno je važno da dobro razumete vrstu prevoda i nivo kvaliteta prevoda koji su vam potrebni za neki zadatak..

Etički kodeks

Na šta se naši članovi obavezuju – ili ne obavezuju? .

Postanite član

Da li je vaša kompanija nezavisni pružalac prevodilačkih usluga registrovan u Srbiji koji primenjuje sisteme kontrole kvaliteta i upravljanja projektima, redovno izmiruje svoje obaveze, prema državi i prema saradnicima, veruje u fer konkurenciju i može da prihvati naš Etički kodeks? Ako je odgovor potvrdan, postanite naš član..