wwwVeb prezentacija UPPS-a je konačno aktivna. Mole se članovi da aktivno doprinesu kreiranju sadržaja prezentacije, sa osvrtom na prevodilačku industriju u Srbiji i uopšte.

euatc-logo-150Upravni odbor EUATC-a je na sastanku u Madridu prihvatio zahtev UPPS-a za prijem u članstvo u Evropsku asocijaciju udruženja prevodilačkih firmi. Za UPPS ovo članstvo predstavlja važan korak u pozicioniranju Udruženja kao aktera sa ozbiljnim uticajem u prevodilačkom svetu, kako i Srbiji, tako i u Evropi.

25 Nov 2014

UPPS/SATC osnovan

logo_rgb_transparent_100Grupa prevodilačkih firmi osnovala je Udruženje prevodilačkih preduzeća Srbije. Cilj Udruženja je promocija kvaliteta u prevođenju.